Stationer

Rex 7

Handelsstationen Rex 7
Lajv 1 och 2 utspelade sig på handelsstationen Rex 7 (den sjunde handelsstationen på planeten) som ligger i den hemsökta staden Ramsfors på den södra kontinenten. Staden och byggnaden, vilket var en gammal industrilokal, har inte förfallit så mycket då den låg långt bort från de kärnvapenexplosioner som skedde under kriget. Många grupper har här passerat Rex 7 och det man inte kan skaffa sig eller byta till sig på Rex 7, ja det går inte att finna på hela den södra kontinenten.
Handelsstationen har ett eget reningsverk, är hyfsat självförsörjande av energi tack vare en stadig skara bofasta raveare och har ett underjordiskt växthus som förser handelsstationen med vissa grödor.

Ceremonimästare och Tekniker har samarbetet för att ”skydda” handelsstationen så att inte Gastarna kan röra den. Tack vare AGG:en som skyddar stationen från gastarna så är strider med avståndsvapen sällsynta då ingen oavsett grupp vill förstöra AGG:en och släppa in gastarna…

På handelsstationen (finns på många av stationerna på Terra) finns:

Klubben Lightsoul
Som spelar musiken som får dig att dansa natten lång. Här kan du även införskaffa ny energi i form av mat och dryck om varuleveranserna har kommit fram utan att ha blivit allt för strålade.

Blodsringen
Här avgörs de ”lagenliga” uppgörelser som kan uppstå och även vadslagning i samband med dessa. Mer av en arena där blod- och kamplust får komma ut. Även om grupper kan hata varandra så vill INGEN att maskinen går sönder som får Gastarna att hålla sig borta. En stor strid som skulle förstöra den skulle innebära att ALLA dog. Det finns även kämpar, som är personer anställda av Blodsringens knegare, som slåss mot betalning och för vadslagning. Vadslagningen sker med glasstenar som fungerar som marker. Dessa brukar även användas till tärnings- och kortspel. De kan bytas in på klubben mot batterier eller andra föremål av värde. 10 stenar = 5 st AA/AAA-batterier. 3 st AA/AAA-batterier är lika mycket värt som en måltid (detta är ett jämförelsevärde).

Marknaden
Här kan du köpa blandat ”skräp” och skicka meddelanden till tex din klans hemort via en äldre dator som Teknikerna har fått att funka. Här säljer Teknikerna mycket av sina prylar och även de som har något till salu, saker som tjänster och varor. Handelsstationens väktare har ett evigt göra att hålla borta de illegala varorna och svartsäljare från marknaden.

Verkstaden
Skrot, apparater, verktyg plus tekniker gör detta till en plats där flitens lampa lyser nätterna igenom.

Väktarstationen
Handelsstationens väktares ”kontor” och även fängelsecell. Hit vänder de som anser sig blivit bestulna på något eller vill ha hjälp att lösa en tvist.

Vågen
Alla varelser bör ibland finna frid och fylla på sina energier. Här kan du finna friden och även få hjälp om du skulle blivit skadad. En blandning mellan sjukhus och ”spa” har skapats här.

Rapport som beskriver hur det är på Rex 7

Effektivitetsrapport Rex 7

Säkerheten på stationen
Säkerheten kan efter mitt besök betraktas som god. Efter noggrann observation av en drogräd mot marknadsplatsen ser det ut som om den överdrivna drogkonsumtionen åtminstone tas på största allvar.
Alla på marknadsplatsen ombads att ställa sig på knä mot väggen med händerna mot väggen. Allt på marknadsplatsen genomsöktes grundligt och olagliga produkter kunde omedelbart beslagtas och innehavaren av dem kunde straffas. Brottslingarna kunde därför snabbt få det straff de förtjänade och spärrades alla in i arresten under en lämplig tid.
Slutsatsen på det stycket måste därför betraktas som god och även om andelen droganvändare på stationen är hög, så ser det ut som att detta problem tas på allvar.
En sak som drar ned på helheten är det spända läget som ibland infinner sig på stationen. Trots de uppenbara och stora risker som finns med att avfyra ett skjutvapen på stationen så finns de dem som har tillstånd att bära vapen, och i många situationer känns risken att de används överhängande, även om det sällan sker. Ett skjutvapen riskerar att skada AGGen och det fält som den genererar och skulle därför kunna riskera hela stationen. Tur att det ännu inte skett men vi skulle vilja se att man var lite mer restrikterad när det kommer till att lösa situationen med våld, för även om vi må ha ett jobbigt förflutet så måste vi komma ihåg att vi i grund och botten är ett civiliserat folk.
Extra åtgärder måste dock tas för att hindra okända transporter att ta sig mot stationen utan att upptäckas i god tid. Man har tidigare observerat hur okända tagit sig in på stationen som inte bokförts eller fått sin last igenomsökt och som skulle kunna innehålla vad som helt, till exempel vapen eller explosiva ämnen.
Min rekommendation är att ge väktarna mer resurser att lösa de problem som finns. Inga lagöverträdelser ska ske och det är väktarnas skyldighet att se till att det är så. Om tillvägagångssättet är att utöka väktarkåren eller ge väktarna mer makt eller höja straffen får en expert göra ett utlåtande om senare.

page22image198265072

Tillgänglighet
Tillgängligheten på stationen är dräglig med tanke på de regelbundna transporter som finns. Det finns en möjlighet att använda egen farkost för att ta sig till och från men särskilt tillstånd behövs då. Men som nämnt i tidigare kapitel är att det i vissa fall kan vara väl lätt att ta sig ombord och illegal smuggling är därför inte en omöjlighet.
Men svårare än att ta sig till stationen är att hålla sig gömd där. På en såpass liten station skulle det snabbt märkas ifall ett anfall utifrån hade tagit sig in. Och rykten är, som det sägs, det enda som färdas snabbare än ljuset, vilket borde tilläggas, rykten på stationen är mycket vanliga. Mer om det i kapitlet ’Populationsbedömning’.
Försörjning och konsumtion
Tack vare underjordiska och skyddade odlingar är näringstillgängligheten ganska hög. Som överallt annars finns det en viss rivalitet om maten, det är inget man kan undkomma i dessa tider, men det verkar inte vid första anblick som att befolkningen svälter.
Konsumtion av droger är som tidigare nämnt ett stort problem. Trots förbud mot innehav och spridning räknar man med att 19% av stationens totala ekonomiska omsättning ligger i droger, och detta trots den avancerade teknologin som finns på stationen och en marknadsplats.
Marknadsplatsen har ett stort utbud på material som annars skulle vara svårt att få tag på. Priserna varierar kraftigt beroende på produktens skick och egentliga värde. Går det att få tag på någonstans på den södra kontinenten, är det på rex 7s marknad man ska söka. Kan du inte få tag på varan du söker där, kan du antagligen köpa information om den. Det finns alltid någon som känner någon som har kontakter någonstans.
Teknisk rapport
Stationen bedöms som tekniskt högutvecklad på grund utav mycket skickliga tekniker som sliter i verkstaden, när det passar dem. Bedömning visar att teknikerna inte använder sin fulla kapacitet eftersom de tenderar att jobba när det passar dem. Hade det haft större tillgång till material hade de otvivelaktigt kunna åstadkomma ännu fler teknologiska under.
Det var exempelvis de som uppfann AGGen och MAGGen tillsammans med hjälp från ceremonimästare och håller stationen säker från allt vad strålning och gastar heter. Det är även teknikernas jobb att se till att dessa maskiner underhålls, samt andra vitala och livsuppehållande system som finns på stationen.
Tekniken på stationen bedöms som Mycket God.
Populationsbedömning
Det är en liten station och därför känner alla till en hel del om varandra. Det är näst intill omöjligt att hålla något hemligt utan att någon på något sätt får nys om det.
Folk verkar ändå kunna hålla uppe lyckan genom att roa sig på klubben där folk gärna tar sig tid att dansa med jämna mellanrum. Detta håller uppe stämning och till viss del även moral.
Stationen befolkas av flera fraktioner som tillsammans lyckats skapa än, om än ostabil, dynamik på stationen som håller det mesta fungerande. Trots att folk i många fall är desperata eller har sin enda tillit och lojalitet till värdeföremål och valuta, så finns där också i vissa tillfällen en vilja att hjälpa varandra. Även om vissa ibland lämnas helt åt ödet, vilket egentligen inte är konstigt, utan nödvändigt för utveckling – de starka överlever.
Hälsorapport
Folkhälsan på stationen är inget överhängande problem men det finns några riskfaktorer.
Till exempel så tillåts folk att Lagligt slå varandra, ibland till döden i blodsringen. Detta brutala nöje kan knappast gynna hälsan, och det tär på systerskapets resurser att hela tiden behöva lappa ihop slagkämparna. Men det verkar vara en för inrotat del i folks liv för att kunna kritiseras. Om folk inte kan lösa konflikter med annat än våld så får de väl lösa det så. Och då är det i alla fall mer lämpligt att man skadar varandra på ett lagligt sett. Dessutom är det inte ovanligt att folk tittar på slagsmålen som en nöjesattraktion, det finns alltså ett nöjesvärde i att se folk brutalt skada varandra.
En stor riskfaktor är att man, trots större vetskap om smittsamma sjukdomar, låter mutanter röra sig fritt på stationen. Det finns uppenbara risker med denna brist på restriktioner. Det är skandalöst att man ska tillåta en varelse med så lågt värde riskera livet på resterande invånare. De må vara intelligenta, men de är fortfarande en fara att ha runt sig, som dessutom tär på stationen resurser.
För att avrunda hälsodelen måste det tilläggas att Vågen och systerskapet kan lösa mycket av stationens hälsoproblem. På vågen kan man få hjälp mot sina skador om man behandlades mycket värdigt och det hela togs med största lugn. Vågen är troligen den fridfullaste platsen på stationen och när man fått sina skador omhändertagna känns med som en ny person.
Hälsan på stationen bedöms därför som OK, med inslag av Mycket God.
Rapporten utfärdad av Nilus Migma.
Utsänd av Lunas kommitté.
Daterat 23-12-3360.

K-15
Lajv 3 (Taifun) och 4 (Projektet Rimfrost) utspelade/ar sig på stationen K-15. Denna station gjordes i ordning av piraterna i hemlighet under 3360 och i början på 3361 fick invånarna på Rex 7 ta sin tillflykt hit då Rex 7 blev förstörd. Även på denna station har det upprättas en klubb, blodsring, väktarstation, vågen, verkstad och marknad. Efter diverse skärmytslingar förlorade piraterna kontrollen över stationen och begav sig därifrån i slutet av den första månaden 3361. Dock så ryktas det om att de är på väg tillbaka till K-15 av okänd anledning. Livet på denna station har varit tuffare än Rex 7 pga skärmytslingarna och den skada diverse bomber orsakade.

I den tolfte månaden så rasade delar av källaren och livsupphållande system falerade vilket fick till följd att man fick göra i ordning en större del av stationen på markplan och i all hast flytta klubben, verkstaden och diverse bostäder dit upp. Detta har fått till följd att provisoriska boenden som tältläger på de stora öppna ytor som finns på markplanet.

—–

Lukten av svett blandat med mat och bränd metall låg som en evig dimma över den dovt upplysta stationen som gick under namnet K-15 även kallad Eleonora. Ett vackert namn till något som endast kunde beskrivas som förfallet, smutsigt och förädiskt. De enskilda ljuskällorna som här och där skymtades kunde lika snabbt som de börjat lysa slockna för att lämna dess små bevakare i ett än mer tryckande mörker.

En bit ifrån en av de större ljuskällorna, en lampa med smutsigt och bränt glas, sken ett par gröna ögon genom mörkret. Mutanten kallade sig själv Gelag och med en lätt fnysning rörde han sig närmare den lilla gruppen med tält, presseningar och filtar som sträckte sig längs en av väggarna. Det var folkets försök att behålla en viss mått av personlig integritet, att skärma av sig från misstänksamma blickar och att hindra sådana som honom att se vad de dolde. Gelag brydde sig inte, han visste vad han ville åt och idag handlade det inte om batterier, kraftkällor eller hemliga vapen. Nu rörde det sig om något betydligt viktigare, något han inte sett på snart en vecka.

Det söndertrasade tyget till det första tältet vajjade till lätt när han strök förbi, han haltade fram, men ljudlöst. Ena foten var missbildad och knappt brukbar, han hade skurit upp en sko för länge sedan och tejpat fast den på foten för att den skulle få något skydd, det fungerade bra och han brydde sig sällan om det. Han visste att hans ögon, hans lysande, mörkseende, skarpa och anpassningsbara ögon, var mer värt än vad något av människoslöddret i tälten någonsin skulle ha. Ändå blev han och de av hans sort, mutanterna jämt och ständig hånade, undanskuffade, slagna och misshandlade.

”En dag, då ska ni få veta vad mutanterna går för, då ska ni få veta att det är vi som är de starka,” brukade han muttra, väsa och ibland skrika.

Lägret verkade sluta sig kring en mittpunkt längs ena väggen, tälten gick som en halvcirkel och lämnade en öppen plats mot väggen där diverse saker låg utspralade. Slitna tyger och färggranna trasor prydde väggen, Gelag fnös åt det och hade gärna slitit ner dem, men lät bli för denna gång. Det fanns viktigare saker att ta tag i. Lägret tillhörde en grupp Traders som ankommit till stationen för ett par veckor sedan, nu samlade de sina krafter och försökte handla med de som hade något att handla med. Gelag hörde inte till deras målgrupp. Kvällen till ära var större delen av gruppen vid klubben och drack sig halvberusade på brännande och illaluktande sprit eller dansade sig yra tillsammans med ravearna. Mutanten hade iaktagit dem under dagen och nu var det bästa tillfället.

”Stopp där, vem är du!” Gelag reagerade instinktivt, snurrade runt och snabbt var han över den unga mannen som satt i en av tältöppningarna. Med ett enda kraftig slag han mannen medveteslös. Det blev tyst och stilla… som i en grav. Ingen verkade har varit i närheten för att höra ropet men det fanns ingen tid att förlora, mutanten letade med blicken över golvet. Vars var den? Var kunde de små krypen ha gömt det? Slutligen hittade han det han sökte, en del av det i alla fall. En metalllåde gömt under ett smutsgrönt tygstycke, han hade sett lådan tidigare och visste att det var rätt. Han roffade ner den i sin väska, spanade över lägret och vände sig sedan till den medvetslösa mannen. Han var ung, kanske 25 år, ansiktet var smutsigt, det fanns en strimma av blod över kinden. Gelag såg på sin hand och torkade av resten av blodet på mannens skjorta, han spanade över lägret en sista gång och beslöt sig sedan för att det var nog för denna gång. Han smög vidare.

Stationen hade olika läger, bestående av tält, tyger, kartonger, pressningar och allt vad man kunde komma på. Gelag smög förbi ett något som en gång faktiskt varit ett riktigt tält, pinnarna var ihoptejpade och svetasade och tyget håligt och lappat, men det var ett tält och ägaren, var antagligen väldigt stolt över det.

De viktigaste för det flesta var ändå att ha en liten vrå där man kunde gömma sig för synen av andra. Den privata sfären var sönderslagen, så här såg det ut. Inte för att säga att det var något som alla lättvindligt accepterade, åh nej verkligen inte. Det gick inte en dag utan att någon stod och skrek så det ekade mellan väggarna, det gick knappt en dag utan att golvet åter en gång blev fläckad av någon sorts blod, det var sällan någon som brydde sig om att torka upp det. Gelag såg gladeligen på medan människor slog varandra sönder och samman.

Slutligen hade han kommit nog långt bort, in i ett mörkt hörn av det stora tomrummet. Han satte sig ner och tog fram sin skatt, lådan. Locket var låst men han visste hur han skulle råda bot på det, de flesta lås var inget svårt för honom. Ur en ficka tog han fram små metallpinnar och började pilla i låset, han väste, morrade och med ett slag på locket så gick det äntligen upp. Det skramlade till av metall mot metall när en konservburk rullade ut på golvet. Gelags ögon sken om möjligt än mer när han ivrigt slöt sin fingrar om den, han slog hål i locket med en metallbit och började äta den röda sörjan med fingrarna. I lådan låg ännu en konservburk samt tre påsar med någon beigepulverblandning. Han var nöjd med att stilla sin hunger och ännu mer nöjd med att han antagligen hade lagt sina vantar på handelssällskapets mat för en vecka framöver.