Historien

Planeten Terra
År 3280
Människorna på planeten Terra lyckas skapa sin första koloni på Terras måne, Luna.

År 3290
Efter att man gjorde teknologiska upptäckter om hur man använder anti-materia för att göra energi, så har människan inte bara kungjort att man kan färdas genom rymden, utan även terraformera planeter. De planeter som antagits som provplaneter har lyckas, och många har flyttat för att söka lycka och rikedom.

År 3293
Med hjälp av en antimateriadriven-energimätare har man lyckas hitta en enorm källa av energi, mycket nära Terras mittpunkt. Utgrävningar har påbörjats för att komma åt denna källa.

År 3301
Man har nu brytit in i kammaren som innehåller källan. Målningar som kan kopplas till Terras äldre civilizationer kan hittas på väggarna, historiker inkallas för att undersöka.

År 3302
Efter mycket vaga undersökningar och varningar hittade gömda i målningarna, tar världens ledare beslutet om att öppna ”Pandoras ask” som den kallas i samtliga översättningar. Detta medförde att något som senare fick namnet Gastarna bröt sig fria och började ”omvände” alla som befann sig i närheten. Gastarna rör sig senare ut från utgrävningarna och upp mot jordytan. En gaströrd människa är lika med en människa utan själ och empati och blir efter ett par veckor en Gast. Enda botmedlet är döden.

År 3305
Som ett försök att stoppa Gastarnas framfart så har världens ledare bestämt sig för att använda massförstörelsevapen, vilket resulterade i en massiv radioaktivitet på Terra.

År 3306
Radioaktiviteten som tog sig till vattenmassor, regnar som ett skimrande grönt regn och stora delar av världen grödor blir radioaktiva, eller dör. Djurlivet som lever av både grödorna och vattnet blir antigen muterade eller dör av våldsamma mutationer.
De människor som inte blir omvända av gastarna eller muterade av radioaktiviteten flyr till sin närmaste fristad, Lunas yta. Befolkningen börjar delas upp i grupperingar/yrken med viss inblandning från andra populationer. Pirater, Mutanter, Ceremonimästare, Systerskapet, Raveare, Tekniker och ett fåtal andra mindre grupper är de som får starkast fäste och flest anhängare.

Daterat 3306 (andra halvan av året)
Det var en utrotning. Ingen talade högt om det men alla förstod att det var den enda möjliga förklaringen på det som hade hänt på Terra innan man flytt till kolonin på Luna. Centralarkivet talade endast i korta drag om hur Pandoras ask öppnats och helvetet inuti släppts på fri fot. Anhängare från Systerskapet hade gjort flera analyser på de som lyckats ta sig till Luna, där de upptäckt att vissa drabbats av oförklarlig minnesförlust. Det fanns de som talade om att de skulle blivit gastar men fastnat någonstans i mitten.

De första tre åren (efter olyckan) på Luna är väldigt svåra och förvirrande. Man har inte plats för alla och YGO (Ytgasomvandlare) enheterna har svårt att producera tillräckligt med syre. Vissa av de äldre nyanlända dör i kaoset och lämnar många nu föräldralösa barn efter sig. Flera av de mer fast boende på Luna börjar ge upp hoppet på att frid ska återfinna sig på Terra.

Daterat 3309 (troligtvis under sista månaden)
Då, när moralen var som lägst så kom de! Ett skepp, flytande på inget annat än den oändliga rymd som höll oss alla i ett fast grepp. De hade med sig varor som mat, vatten och verktyg! Portabla bostadsmoduler! Varför hade jag inte tänkt på det? Och mot att de kunde slå sig ner så kunde de ge oss delar av deras kunskap och varor! Och det visade sig att de inte kom ensamma! Ceremonimästare som de presenterade sig som hade kommit för att ansluta sig till deras fränder som tillsammans med Terras invånare flytt till Luna. De hade tydligen insjuknat i något som bara de själva förstod. De lovade att mot en plats att sova och läka sina egna så skulle de göra vad de kunde för att hjälpa till på Luna. Teknikerna, som var en blandning av människor och andra varelser klev fram i ljuset med en ny, säkrare och effektivare YGO som skulle förse Kolonin med syre så det skulle räcka i till en mycket större folkmassa. Systerskapet som verkat lite mer i det dolda jobbade nu dag och natt med att lägga om sår, ge ut mediciner och sprida lugn omkring sig.

År 3320
14 år har gått sen ”Olyckan” och Luna börjar bli överpopulerad, och de terraformerade planeterna är utom avstånd för att kunna hjälpa till. Lösningen blev en så kallad ”Anti-gast generator”(AGG)
ett samarbete mellan cermonimästare och tekniker, som håller Gastarna borta i ett cirkelområde.

År 3345
Många ”frizoner” har skapats på Terra, vissa har även försetts med växthus där man har odlat importerade grödor och djur, som livsmedel. Endast 7 av dem är officiella handelsstationer. Det speciella med dessa stationer är att dom har aktiv kontakt med Lunanerna, dom som organiserade ihop zonerna. Samt så har folket på stationerna tillstånd att aktivt handla utan restriktioner.

År 3354
Teknologi från Terras gamla civilisation stiger i värde, många lyckosökare tar sig ut i den gastfyllda, radioaktiva världen i hopp om rikedomar och ära.
Transportmedel mellan zonerna gör det säkrare att ta sig mellan zonerna, handelsstationer skapas på zoner som ligger nära många andra.

År 3357
En ny frizon skapas, med en station idel för handel, då den ligger nära många andra frizoner. Stationen kommer kallas ”Rex 7” för att det är den sjunde handelsstationen som sätts up, vilket ökar zonens värde. Dock står ägandet inte på någon av de större faktioner som uppstått på terras yta.

År 3360
Piraterna och Mutanterna har beslutats för att träffas på Rex 7, 18 januari för att förhandla om ett samarbete.

Gasläcka på Rex 7:
17 mars inträffade en gasläcka på handelsstationen Rex 7.
Ett par gasledningar hade vid okänd tidpunkt gått sönder och läkt ut giftig gas på handelsstationen.
Delar av stationen blev obrukbar och den lokala klubben Lightsoul, Blodsringen, Vågen och flera andra bostäder var tvungna att evakueras och omplaceras till andra delar av stationen.
Inga dödsfall rapporterades men flera var tvungna att söka vård hos Systerskapet på grund av andningsbesvär.

Läckan hamnade snabbt under kontroll och kunde stoppas innan skadorna blev allt för omfattande. Luna ville inte kommentera läckans uppkomst men misstankar om sabotage är inte uteslutet.

Även ett kort tacktal hölls för de Tekniker som befann sig på Rex 7 och snabbt återgärdade problemet.

År 3361
På natten till den 25:e dagen i den första månaden inträffar någon form av attentat eller olycka som totalförstör Rex 7. Folk får ta sin flykt ut i det okända och följer efter piraterna med Räven i spetsen. De blir ledda till en station som piraterna gjort i ordning i hemlighet, stationen K-15 även kallad Eleonora. Piraterna har makten på stationen men kommer efter ett par dagar att överge stationen då många grupperingar gjort uppror mot dom. Under året börjar stationen att komma in i vardagsrutiner och livet går sin gilla gång.

I den tolfte månaden så rasade delar av källaren och livsupphållande system falerade vilket fick till följd att man fick göra i ordning en större del av stationen på markplan och i all hast flytta klubben, verkstaden och diverse bostäder dit upp. Detta har fått till följd att provisoriska boenden som tältläger på de stora öppna ytor som finns på markplanet.

År 3362
Kommer mer info.
25-27 jan – Rimfrost
15-17 mar – Dödligt injektion
1-3 jul – Ocularis – döda ögon gråter inte


Datumen (månad och dag) följer dagens off-datum.

Kortfattat

Invånarna grävde för djupt i planeten och släppte lös något…sista utvägen för att besegra detta var att ta till kärnvapen vilket gjorde det hela värre.