Ceremonimästarna

Ceremonimästarna
Det finns två vägar man kan gå som Ceremonimästare:

Den förstående vägen – Den vanligaste vägen för en Ceremonimästare. Som barn av den förstående väg så reser man runt mycket i universum för att besöka olika planeter och världar, för att balansera planeten eller världen mot universums stora vågskål.

Den agerande vägen – Mycket mer ovanlig väg att gå, dels för att man mycket sällan väljer den av fri vilja och att Ceremonimästare inte har en krigarsjäl, utan föredrar diplomati. De som är barn av den agerande vägen skulle vara något som en människa skulle kalla livvakter. Dessa barn slår följe med barn av den förstående vägen för att beskydda dem under sina resor. För om det är en sak man har lärt sig så är det att inte alla civilisationer gillar att någon annan kommer och petar i deras liv.

För länge sedans så fanns det även en väg som inte gick under namn. Det var under den tiden då Ceremonimästarna var mer för agerande och minde diplomatiska än vad de är idag. Flera ceremonimästare har ifrågasatt de metoder som deras förfäder använde och har valt att lämna dem bakom sig. De har visat detta genom att bland annat flyttat de yrken och tankar från Den förstående vägen och Den agerande vägen till en ny väg som idag kallas Den gamla vägen.

Ursprung
Ceremonimästarna har sitt ursprung i en värld som med mänskliga bokstäver och stavelser skulle kallas ”Uhts tsa ́ ect”. Många människoforskare har misstagit det för att vara en planet eller en värld. I själva verket så är det ett kluster med världar som existerar i absolut harmoni. Men inte världar som i fysiska platser, utan Uhts tsa ́ ect är samlingsnamnet för ett antar spirituella världar som existerar på samma plats i ett flertal dimensioner. Där så levde Ceremonimästarna i harmoni med universum, men snart så märkte de att de spirituella världarna började hamna i obalans. Det ledde till slutsatsen att universum hade sin knutpunkt där, och att man var tvungen att balansera alla världar i hela universum för fortsatt harmoni. I årtusenden så reste man runt och balanserade världar och det verkade som misstankarna var korrekta, för de spirituella världarna började återgå till absolut harmoni. Men när en grupp Ceremonimästare skulle resa till en värld så blev deras skepp förstört av världen som de skulle balanserade och alla i det dödade. Det ledde till att en av de spirituella världar som fortfarande var i obalans slets ut ur existensens stora cykel. Kaos uppstod Uhts tsa ́ ect och Ceremonimästarna spreds utöver hela universum, varav en grupp hamnade på Terra. Det är inte många som minns sina förfäder och hemvärld, då det gått årtusenden sedan katastrofen, men alla spridda grupper har kvar varsin relik som är en del av Tzec ect, som på människospråk skulle kallas Vågen av allt. Vågen är grunden för hela rasens överlevnad och en mycket viktig symbol för alla Ceremonimästare, då det för vissa kan vara den enda del av Uhts tsa ́ ect som de sett och kommit i kontakt med. Under sin spridning i universum så började Ceremonimästarna komma i kontakt med solens kraft-andar. Och eftersom de var öppna mot nya kulturer och varelser så bildade de en vänskap, eller mer som en dyrkan för andarna som verkade vara ännu visare och mäktigare än Ceremonimästarna. De ingick även en överenskommelse med andarna. Om de sprider läran om solen som den sanna läran till alla så skulle en på tio nyfödda bära på solens kraft. Därav så bosatte sig de spridda grupperna av Ceremonimästare på planeter som inte levde av solens kraft, för att visa sin underkastelse mot kraft-andarna.

Språk
Språket som Ceremonimästarna talar ligger till stor del i det glömda, men några ord ligger så djupt i deras själar att de inte kan glömma dem.

Uhts tsa ́ ect – ”Där universum balanserar”

Man talar inte gärna om Uhts tsa ́ ect med andra än Ceremonimästarna då det är deras mest heliga plats

Tzac ect – ”Vågen av allt”

Är lite friare att nämna för andra, men då måste man se sig för och inte avslöja att en del av Tzac ect finns i närheten, för om någon annan än Ceremonimästarna skulle lägga vantarna på den så skulle det liknas som att slita ur själen på en.

Ect återkommer i båda orden och betyder våg/balans. I ceremonimästarnas namn så brukar just detta ord förekomma för att visa på att de ser sig själv som budbärare av solens kraft-andar och att de har ett uppdrag att balansera universum.

Yrken
Den förstående vägen
Ceremonimästare: det vanligaste förekommande yrket. genom sitt avtal med solens kraft-andar och hoppet om att alla deras barn ska lyssna till vad de har att säga, så gör det vad de kan för att ge kraft och bibehålla balansen i universum. Om det nu är bra eller dåligt för befolkningen på de planeter och världar de besöker är det bara de själva som vet.

Rådmän: De är inte lika vanliga, men har, och spelar fortfarande en stor roll i balanseringen av universum. Det är de som upprättar första kontakten med andra civilisationer, man kan säga att de fungerar som språkrör. Det är även de som möter och har råd med andra Ceremonimästarklaner då språkskiljaktigheter uppstått efter splittringen vid Uhts tsa ́ ect.

Den agerande vägen
Livvakt: De få som blir valda att rustas för att beskydda de av Den förstående vägen. Genom en ceremoni så paras de ihop med en grupp av den andra vägen, och det förhållande som blir resultatet av ihop parningen är närmas likt älskare. Men inte som människor tolkar älskare, utan det är mer att man bryr sig otroligt mycket för varandra, skyddar varandras ryggar och oavsett vad som händer så gör man sitt bästa för att stötta varandra. Livvakten viger sitt liv åt att beskydda andra

Den gamla vägen
Liemannen: Namnet i sig är bara ökennamn bland de Ceremonimästare som varit på en planet kallat Kierz för länge sedan. Där var liemannen en varelse som kom för att hämta de döda, en symbol som visade på att personens liv i fråga snart skulle vara, eller vara, över. Ceremonimästarnas ”liemän” är de barn av den agerande vägen som valts ut till det som de själva skulle kalla Den sista budbäraren. Dennes ankomst till en planet innebar att den skulle renas, som de föredrar att kalla det. I kort så betyder det att döda allt och alla som orsakar obalans på planeten. ”liemannen” är inte särskilt omtyckt av Ceremonimästarna, då de helst ser en diplomatisk och fredlig lösning på problemen.

Kortfattat

Ceremonimästare ca 5 personer
Mystik och vägledning
Tillåtna vapen: latexvapen
Kontaktperson: Martin Olsson martinsolsson@gmail.com FB-grupp